Verpleeghuiszorg


Mensen wonen langer thuis en komen in een laat stadium in een verpleeghuis. De oude visie van kleinschalige woonprojecten in de wijken lijkt hiermee te moeten worden verlaten. Door juist de grote instellingen wederom te hanteren wordt de werkgelegenheid bevorderd en kan er toch kwaliteitszorg worden gegeven.

 

 • Zorg op menselijke maat;
  De zorg zou moeten zijn zoals mensen thuis gewend zijn. Er moet veel meer gedacht worden aan routine van thuis en hoe patiënten/cliënten het gewend zijn. Op deze manier dien je het welzijn en welbevinden van de persoon en zal een herstel voorspoediger gaan.
 • Bevorderen van grote instellingen met kleinschalige afdelingen;
  De trend in verpleeghuizen is kleinschalig wonen. Aangaande de woonfunctie is dit kwalitatief hoogstaande zorg. Betreffende behandeling en zingeving (activiteitenbegeleiding), schiet het huidige ZZP-tarief tekort. De ouderwetse grote instellingen moeten terugkomen. In deze instellingen moeten er kleinschalige afdelingen komen.
 • Meer personeel;
  Er moet veel meer personeel aangenomen en ingezet worden. De huidige zorgverleners hebben te veel taken te doen, waardoor er weinig tijd overblijft om extra aandacht te besteden aan de patiënt. Een betere begeleiding en activiteiten zal het verblijf voor de patiënt ten goede komen.
 • Meer activiteitenbegeleiding;
  Voor het welzijn van mensen zijn activiteiten doen én ervaren een groot goed. Ze ervaren de activiteiten als plezierig en hebben het gevoel van meedoen in de maatschappij. Wandelen, knutselen, sporten, verwenmiddagen etc, komen alle ten goede aan de patiënt/cliënt. Ook voor het betrekken van de maatschappij bij de ouderen zijn activiteiten met leerlingen of met studenten heel belangrijk. Zelfs ochtenden voorlezen aan peuters en kleuters is goed voor het welzijn van beide groepen.
 • Stop de overdaad aan administratie;
  De huidige administratie legt teveel druk op de zorgverleners en gaat ten koste gaat van de kwaliteitzorg. Administratie moet versimpeld worden, zodat er meer tijd is voor de patiënten.