Logopedie

Vermindering van protocol gestuurde zorg;
Protocol gestuurde zorg: alle extra administratieve taken, die in de zorgdossiers moeten worden ingevuld. Dit kost minimaal drie uur per dag en er staat nauwelijks vergoeding tegenover!
 

 • Minder administratieve belasting;
  Dit legt teveel druk, die ten koste gaat van de kwaliteitzorg. Administratie moet versimpeld worden, zodat er meer tijd is voor cliënten.
 • Eenduidig tarief
  Er moet een eenduidig tarief komen voor behandeling, geldend voor alle verzekeraars, gebaseerd op het tarief van de NZA.
 • De logopediste laten bepalen hoe er wordt gedeclareerd;
  Declareren naar verzekeraar of patiënt, zoals in complementaire zorg ook vaak gebeurt. Uiteraard mogen eisen worden gesteld aan de declaraties/facturen.
 • Tarief invoeren voor verslagen, protocollen en behandelplannen.
  Er moet een tarief worden ingesteld voor verslagen, protocollen en behandelplannen. Op dit moment bestaat dit niet. Veel van deze werkzaamheden moet in de vrije tijd worden uitgevoerd!