Mondzorg

Meer samenwerking in de gehele keten van tandarts, mondhygiënist, huisarts, apotheker voor vroege signalering van ziektebeelden
Proeven in een regio, stad of dorp zullen hiervoor worden uitgevoerd. De mondhygiëniste moet in de basisverzekering zitten. Zij zorgen voor preventie van slechte mondverzorging. Dit zal dus ook leiden tot minder daadwerkelijke kosten van tandartsen voor de zorgverzekeraar.
 

 • De basiszorg wordt gehandhaafd met versterkte aandacht voor preventie en ouderenzorg
  Door voorlichting aan ouderen te geven en regelmatige check ups kun je heel veel voorkomen. Door ouderen een goede en gezonde manier van leven te leren én mondhygiëne, zal het welzijn van de senioren verbeteren. Een gelukkige oudere is een gezonde oudere!
  Dit levert op termijn een fikse besparing van ziektekosten op. In veel verpleeghuizen is dit nog een onderbelicht en onzichtbaar probleem.
 • De mondhygiëniste dient te worden opgenomen in de basisverzekering
  Slechte mondzorg is de oorzaak van veel andere ziektebeelden. Op dit moment vinden veel patiënten de mondhygiëniste niet noodzakelijk of gaan er niet naar toe vanwege de kosten die men zelf moet betalen. De kosten betalen zich op termijn zeker terug!
 • Het gedeelte van de aanvullende verzekeringen krijgt meer vrijheid
  Door zelf te kunnen kiezen wat voor jou als persoon belangrijk is heb je meer regie over wat de patiënt aan zorg wil. Maar ook wat daadwerkelijk nodig is. Zo komt er een eerlijke verzekering die aangepast is aan de behoefte van de patiënt;
 • Preventie zal in samenwerking tussen praktijken en scholen worden ingevuld
  Poetslessen op scholen kunnen een start zijn van een gezonde mond. Veel kinderen moeten te vroeg zelfstandig poetsen, dit komt zelden ten goede aan juiste gebitshygiëne;
 • Mondhygiënisten en geriatrisch tandartsen meer betrekken bij ouderenzorg
  Deze specifieke groep heeft meer zorg nodig die gespecialiseerd is. Door geriatrie te betrekken bij de zorg en goede mondverzorging zal de senior langer het eigen gebit kunnen behouden of betere mondhygiëne krijgen. Beide zijn kostenbesparend op de langere termijn;
 • Patiënten zonder verzekering
  Met betrekking tot patiënten die zich bewust niet verzekeren en topzorg willen en dat zelf betalen wordt er een mogelijkheid gecreëerd om buiten de verrichtingen en tarieven om af te rekenen;
 • Zorgverzekeraars, tandartsen en consumenten gaan het gesprek aan over regelarme zorg
  Hierbij is transparantie over de nota en de behandeling belangrijk. Door samen om de tafel te gaan zitten kom je tot oplossingen die daadwerkelijk goed zijn voor alle partijen;
 • Het aantal opleidingsplaatsen moet worden uitgebreid met meer praktijkervaring tijdens de studie
  De schaarste onder mondzorgaanbieders neemt de komende jaren toe. Dit is niet alleen op te lossen door buitenlandse tandartsen. Desgewenst moet een particuliere opleiding tot tandarts mogelijk worden gemaakt. En doordat de regelgeving versoepeld wordt zullen er meer studenten het vak willen kiezen. Mede ook omdat de tandarts geen luxe product meer is, maar een basiszorg.