Apotheekzorg


 
De apotheker krijgt een duidelijke positie in het zorgproces
Het ter hand stellen van geneesmiddelen is de verantwoordelijkheid van de apotheker, die als geneesmiddelexpert herkenbaar is voor patiënt en andere zorgverleners.
 

 • Middelen met dezelfde werking, maar van verschillende merken, moeten worden vergoed door alle zorgverzekeraars;
  Generieke geneesmiddelen worden wel door 10 verschillende fabrikanten op de markt gebracht. Iedere verzekeraar vergoedt een bepaald merk. Vaak is er maar een prijsverschil van enkele centen. De apotheek moet al die merken in voorraad hebben, anders wordt het voor de patiënt niet vergoed;
 • Minder administratieve belasting, minder regeltjes door de zorgverzekeraar;
  De zorgverzekeraar frustreert kwaliteit- en patiëntgericht ondernemen door de apotheker. De zorgverzekeraar bepaalt terwijl dit bij de overheid zou moeten liggen;
 • De apotheker stemt de medicatiebewaking af op de individuele persoonskenmerken van de patiënt;
  Zoals genetische parameters en klinische waarden en gebruikerservaringen. Zo garandeert hij de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van de geneesmiddelen, die de patiënt gebruikt. ‘Personalized medicine’ is het op maat maken van de medicamenteuze therapie op basis van individuele kenmerken van een patiënt. Deze methode bouwt voort op wetenschappelijke doorbraken in de kennis van de apotheker over de unieke moleculaire en genetische samenstelling van een individu en welke consequenties dit heeft om wel of niet vatbaar te zijn voor bepaalde ziekten. Hieruit volgt ook een groter vermogen om te kunnen voorspellen welke medicamenteuze therapieën het veiligst en meest effectief zijn voor iedere patiënt.
 • Geneesmiddelen, voorgeschreven door een arts, dienen niet onder het eigen risico te vallen;
  De tarieven voor de apotheker vallen op dit moment onder het eigen risico. Het bezoek aan de huisarts leidt meestal tot voorschrijven van geneesmiddelen. De huisarts wordt wel vergoed zonder eigen risico, de middelen van de apotheek niet.. Dit resulteert bij veel patiënten tot de verkeerde prikkel belangrijke apotheekzorg te weigeren. Om dit te voorkomen moet het apotheektarief niet langer vallen onder het eigen risico van de patiënt.