Gezondheid en Educatie

Het welzijn van mensen stijgt op het moment dat ze kunnen leren hoe ze gezond kunnen leven. Veel mensen zijn niet op de hoogte wat ze kunnen eten en hoe te koken met minimale budgetten. Van oudsher leren vrouwen koken en te zorgen voor het gezin.

Door de tijd heen is dit enorm veranderd en zijn er vaak twee verdieners in een gezin. De tijd die genomen wordt om een goede maaltijd op tafel te zetten is niet altijd meer vanzelfsprekend. Toch zijn er diverse mogelijkheden om gezonde maaltijden te koken in korte tijd. Ook is er een heel stuk onderwijs over voeding en bewegen weggehaald uit het onderwijs. Dat is heel jammer, want klein geleerd is oud gedaan. Dit gezegde mag oubollig zijn maar is nog steeds toepasbaar. HCF zou heel graag beweging en gezond leven weer implementeren in het basispakket van onderwijs.
Daarvoor hebben wij het volgende plan uitgedacht met medewerking van diverse mensen die werkzaam zijn in onderwijs en in de sportsector. Gezond leven voorkomt obesitas en andere welzijnsziekten. Dit zou dus volgens ons een basisvoorwaarden moeten zijn in het onderwijs.
Nederland heeft net als vele westerse landen last van welvaartziektes, zoals obesitas, diabetes mellitus, hart- en vaatziekten. Ongeveer 75% van deze ziekten zijn veroorzaakt door ongezonde levensstijl, slechte voeding, roken, weinig beweging. Ongeveer 12 % van de kinderen tussen de 4-20 jaar hebben overgewicht. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat ze geen goede voorlichting krijgen en de “snelle hap” heel aantrekkelijk is.

Als kinderen in die leeftijdscategorie op scholen al goede voorlichting krijgen en bewegen wordt gestimuleerd, dan kan dit tij voor de toekomst gekeerd worden. Ook volwassenen kampen met overgewicht door vet eten, fabrieksvoedsel en te weinig echte vitamines in het huidige voedsel, maar ook door het gebrek aan beweging. Dit kan allemaal beter en anders volgens wetenschappers en mensen die werken in het gezondheidswezen, maar ook in de sportwereld zien wij grote veranderingen.

  • HCF vindt dat er weer een echte sportleerkracht moet worden ingezet om les te geven in het onderwijs. Deze mensen zijn opgeleid in tegenstelling tot de leerkrachten, die nu lessen geven in beweging op scholen. Maar ook sportverenigingen kunnen worden ingezet om elke week op scholen een les te geven. Daar zullen dan beide partijen profijt uit halen. Het schoolzwemmen moet weer terug naar een verplicht onderdeel op de basisschool.
  • Kinderen leren dat bewegen leuk is en gaan makkelijker bij een sportvereniging als ze daar les in hebben gehad of een proefles hebben ervaren. Door kinderen beter te onderwijzen in gezonde levenspatronen zullen ze ook verstandigere keuzes maken in het volwassen leven. Iets wat met de paplepel wordt ingegeven blijft hangen. Door deze visie te hanteren zullen ook de clubs weer meer leden krijgen en zal er dus een gemotiveerde jeugd ontstaan die sporten leuk vindt.
  • Waarom is sporten en bewegen zo belangrijk? Via sport leert een kind sociale vaardigheden ontwikkelen, te motiveren, hard werken om iets te kunnen presteren, bereiken, discipline. Dus iedere ontwikkeling die je stopt in het kind komt op diverse vlakken terug. Daarom moet de sportleerkracht terugkomen in het systeem. Door goed te sporten gaan ze beter leren, zullen zij hun energie leren kanaliseren, sociaal vaardig omgaan met anderen en dat ze kunnen doorzetten zonder op te geven. Ze leren het beste uit zichzelf te halen. Het is algemeen bekend dat 1 uur bewegen per dag bijdraagt aan een gezonder leven.
  • Kinderen op jongere leeftijd leren door spel en herhaling. Als er iedere week op een vaste tijd aandacht wordt besteedt aan gezonde voeding en bewegen, dan zal het snel beter kunnen gaan met Nederland. Want ook ouders leren van kinderen. Leer een kind koken en het gaat beter eten.
  • Als kinderen voor ouders mogen koken zullen ze maken wat ze op school geleerd hebben. Gezonde voeding wordt dan dus ook thuis geïntroduceerd. Daarnaast is het goed voor kinderen om basisvaardigheden te leren. Koken is een belangrijke vaardigheid voor de volwassenheid. Als kinderen geleerd wordt om een goede uitgebalanceerde maaltijd te bereiden leren ze diverse andere vaardigheden naast gezonder leven, het sociale aspect, kennis over het voedsel, stimulatie en discipline opbrengen. Hier kunnen professionals deelnemen aan het proces.
  • Koks of leerlingen van de koksschool kunnen lessen voorbereiden en samen met de leerlingen interesse voor het vak creëren. Buiten dat vinden kinderen het vaak een fijne manier van leren. Iets maken zorgt er ook voor dat kinderen met minder gezonde voeding toch een goede en evenwichtige maaltijd krijgen, maar nog belangrijker ook leren dat gezond eten ook heel lekker kan zijn.
  • Als scholen groentetuintjes aanleggen, leren de kinderen ook gezond verbouwen. Is dat geen mogelijkheid, dan zou er contact gelegd kunnen worden met boeren in de nabijheid van school. Je kunt dan denken aan professionals die lessen voorbereiden voor scholen over gezonde voeding, of kinderen helpen om een tuin aan te leggen, waarin elke groep op het eigen niveau kan leren. Zo krijgen wij wederom het beste van twee werelden. Kinderen leren gezonde voeding zelf te verbouwen en leren ook alles wat er nodig is om te creëren. Daarnaast worden ze enthousiast gemaakt voor het boerenleven. Vanuit de professionele kant werkt het ook zo, ze leren kinderen gezonde voeding verbouwen, ze kunnen kennis delen en interesse wekken voor het vak. Dit lijkt ons een win-win situatie voor beiden.
  • Het mooie van een gezondere levensstijl introduceren op scholen is dat het voor elk niveau te doen is, waar een kind qua niveau ook zit. Dit kunnen ze allemaal gezamenlijk als les volgen. Dit zorgt voor eenheid in de klassen. Sociaal gaan ze enorm vooruit, doordat ze samen moeten werken om het eten te verbouwen en te bereiden en sporten in teamverband (niemand uitgesloten).
  • Het vermindert pesten doordat kinderen met elkaar iets creëren en die samenwerking geeft verbinding. Door professionals en sportverenigingen de lessen te laten voorbereiden is er geen extra kennis nodig vanuit school. Dit zou zelfs nog uitgebreid kunnen worden naar koken voor ouders en familie op school of een dagje koken voor de ouderen in de wijk.

Dit plan valt of staat met faciliteiten en natuurlijk een bijdrage waar een school middelen door kan inkopen. Dit kan op diverse manieren verkregen worden. Een subsidie vanuit de overheid, die zeker ook gebaat is bij een gezondere levensstijl van kinderen en volwassenen. Maar ook vanuit het bedrijfsleven een soort van sponsoring voor een school om deze lessen te kunnen geven. Denk ook aan acties die een school kan doen om geld op te halen met dit specifiek doel.