Burger en Patient

Iedere burger is – voor zo ver daartoe in staat – verantwoordelijk voor behartiging van zijn gezondheid. Autonomie terug in eigen handen en betutteling maakt plaats voor eigen verantwoordelijkheid. Degene die hulp nodig heeft of niet in staat is om eigen zorg te bepalen, kan een beroep doen op hulpverlening. Deze wordt voor het grootste deel vergoed via de zorgverzekering. De samenleving draagt bij aan een gedeelte van het vergoedingensysteem, echter, ieder burger wordt verondersteld zelf ook bij te dragen aan een gezonde samenleving en die van zichzelf.
 

  • Iedere burger kan zich bijverzekeren voor soorten hulp en zorg waar hij/zij belang aan hecht;
  • De patiënt is het middelpunt van het zorgproces; de zorgverlener en de patiënt gaan samen in gesprek over de zorgbehoefte en wijze van zorg, zo blijft autonomie gewaarborgd. Het gaat per slot van rekening over het lichaam van de patiënt;
  • De patiënt is eigenaar van zijn/haar gegevens, het dossier is in handen van de patiënt en de huisarts. In medische zaken voert de huisarts, in samenspraak met de patiënt, de regie. In niet-medische zaken kan een huisarts adviserend en zo nodig verwijzend arts zijn;
  • De patiënt wordt bewust gemaakt van de gemaakte zorgkosten via leesbare, gespecificeerde nota’s via een, door de overheid beheerd portaal. Zo kun je als patiënt ook direct bij je rekeningen en kan een ieder duidelijk en overzichtelijk zien wat de maandelijkse kosten zijn.