Infrastructuur

Meer gebruikmaken van koppelingen van systemen om kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren;
Er zijn heel veel systemen die voor en rond de patient worden gebruikt. Veel systemen lopen langs elkaar heen. Door deze systemen aan elkaar te koppelen komt er een hoop informatie vrij.

 • Centralisering van productie-eenheden: centrale inkoop geneesmiddelen;
  Iedere zorginstelling doet zijn eigen inkoop voor apparatuur, hulpmiddelen, geneesmiddelen, etc. Bij gezamenlijke inkoop kunnen (hogere) kortingen worden bedongen.
 • Industrie (Philips, Siemens, GE, etc) laten integreren in ziekenhuizen;
  Voor wat betreft dure apparatuur, maar ook de mogelijkheid bieden voor de industrie om centrale diagnostische en therapeutische centra op te zetten.
  Het personeel, dat de apparatuur bedient, is in dienst van die industrie. Zo is de instelling verzekerd van de nieuwste apparatuur en het personeel van de beste bijscholing. Dit zou de diagnosestelling sneller maken, meer accuraat en goedkoper.
 • Integratie zorgcentra en verpleeghuizen;
  Deze woonvormen zijn belangrijk in de maatschappij, ze bieden zorg op maat en kwaliteitszorg voor hun patiënten en cliënten. Door ze dichtbij de maatschappij te houden en ze onderdeel te maken van de samenleving bevorder je mantelzorg, vrijwilligerswerk, activiteiten vanuit scholen. Lees hierover meer in het beleidsplan ‘Wonen’.