zorgverbeterpunten

 1. Patiënt eigenaar van zijn gegevens
 2. Persoons Gebonden Dossier, dat eigendom is van de patiënt; huisarts regievoerder
 3. Meer begrip, onderzoek en erkenning van ‘onbegrepen ziekten’ (SOLK), zoals Fibromyalgie, ME, CVS, PDS, Whiplash, Lyme, Q-koorts
 4. Meer geld naar onderzoek en niet alleen van de collectebus laten afhangen
 5. Richten op gezondheid en gezond blijven ipv ziekte en zorg. Zorgen voor gezond eten en sporten
 6. Meer ruimte om ziekten, sociale problematiek en pedagogische misstanden te voorkomen
 7. Les geven op scholen in voeding, gezonde leefstijl, EHBO en AED
 8. Voedingsindustrie wijzen op zijn verantwoordelijkheid; aandacht voor biologisch/ biodynamisch/ duurzame landbouw
 9. Opzet ministerie van Gezondheid, Wonen en Welzijn (wonen hoort hier echt bij)
 10. Ziekenhuizen omvormen tot super gespecialiseerde centra
 11. Opzet diagnosebehandelcentra (vrm poli’s) waar patiënten 24/7 terecht kunnen
 12. Opzet netwerk van zorghotels waar verpleegzorg kan plaatsvinden
 13. Een einde maken aan de bureaucratische nachtmerrie van DBC’s
 14. Afschaffen eigen risico voor de basiszorg
 15. Centralisering van productie-eenheden: centrale inkoop geneesmiddelen
 16. Vroegtijdig signalering binnen jeugdzorg als ouders/kinderen ondersteuning nodig hebben
 17. Voldoende aandacht voor individuele begeleiding in ouderenzorg
 18. Echtparen bij langdurige zorg (van één van hen) niet scheiden
 19. Meer ondersteuning, zeggenschap en compensatie voor mantelzorgers
 20. Belang patiënt in thuiszorg centraal stellen en niet het kostenaspect
 21. Eerste inschatting van de ernst van de problemen dient vlot plaats te vinden binnen de GGZ
 22. Maximale mogelijkheid creëren om thuis te kunnen blijven wonen met de nodige begeleiding en ondersteuning, waarbij ook de eventuele ouders de noodzakelijke begeleiding krijgen
 23. De eerste lijn meer ruimte geven voor zorgondernemerschap
 24. De huisarts is de eerst aansprekende arts voor de patiënt en voert de regie over het zorgproces van die patiënt
 25. Huisarts moet meer doen aan voedingsleer voor ondermeer diabetes-2
 26. Minder administratieve belasting, minder regeltjes door de zorgverzekeraar
 27. Afschaffing contractering zorgverzekeraars en mogelijkheid krijgen om direct met de patiënt af te rekenen’, via een nota of pinnen