Patientgebonden Dossier (PGD)

Het landelijk EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) is van oorsprong een initiatief van het Ministerie van VWS. In de eerste jaren na de start in 2002 werd de EPD-regie gevoerd door Nictiz met een royaal budget van VWS. Daarna voerde VWS zelf vijf jaar de regie, omdat de EPD-uitrol door Nictiz niet voldoende voortgang maakte. Ook in die periode kwam het landelijke EPD onvoldoende van de grond, ondanks een enorme investering. Nadat de Eerste Kamer in 2011 de EPD-wet unaniem afwees, mocht VWS zich niet meer met de EPD-uitrol bemoeien.

.

 • HCF wil een PGD (Persoons Gebonden Dossier), dat eigendom is van de patiënt en waarbij de huisarts als regievoerend arts optreedt;
  Sinds 2002 wordt gewerkt aan een EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Met toestemming van de patiënt worden deze gegevens verzameld bij alle zorgverleners, die gekoppeld zijn aan het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dit blijkt na vijftien jaar nog steeds niet te werken; HCF wil dan ook het PGD stimuleren.
  In dit systeem blijft de patiënt eigenaar, toezichthouder en bewaarder van het dossier. De patiënt moet de mogelijkheid hebben om van huisarts te kunnen wisselen en niet vanwege postcodebeleid vast te zitten. Dit om eigen regie waar te kunnen maken en als het niet klikt tussen arts en patiënt moet er gewisseld kunnen worden.
  Belangrijk is het vertrouwen tussen patiënt en arts, dat zou voorop moeten staan. Wel moet er regelgeving zijn dat een patiënt niet kan arts-hoppen. Het voorstel zou zijn dat een patiënt in 5 jaar 2 keer mag wisselen van huisarts op gegronde redenen: zoals vertrouwen of veiligheid.
 • ICT en uitwisseling medische informatie;
  De patiënt kan rekenen op een actueel, volledig en betrouwbaar zorgdossier (PGD). Hij/Zij bepaalt zelf welke apotheker(s) en zorgverleners toegang krijgen tot zijn/haar zorgdossier. Deze zorgverleners ondersteunen de patiënt en de apotheker door de benodigde informatie te verstrekken die het veilige, effectieve en doelmatige geneesmiddelgebruik ondersteunt.
  Om deze informatie te vergaren werken apothekers samen met patiënten, voorschrijvers, andere zorgverleners en klinisch chemici. Wanneer deze informatie real time wordt ingeladen in het zorgdossier van de patiënt, kan de apotheker optimale medicatiebewaking uitvoeren.
 • Koppelingen van systemen om kwaliteit patiëntenzorg te verbeteren zal worden gestimuleerd;
  Data is veel geld waard, dus van tevoren moet vastliggen dat de data (anoniem) ter beschikking moet komen ter verbetering van wetenschappelijke inzichten van de geboden zorg.

In 2002 is gestart met de opzet van een Elektronisch Patienten Dossier (EPD). Dit is niet een eenduidig systeem, want ieder automatiseringssysteem heeft zijn eigen EPD. Om de systemen met elkaar te laten communiceren heeft men het Landelijk Schakel Punt (LSP) opgericht. Hierdoor kan de zorgverlener gegevens van de patient opvragen bij een andere instelling. Zijn hierdoor alle gegevens van de patient te verkrijgen? Het antwoord is nee! Ten eerste moet de instantie zijn aangesloten op het LSP en daarnaast moet de patient hiervoor toestemming hebben gegeven.
Onze mening over dit EPD is kort: Het is net zo achterhaald als de benaming ‘elektronisch’, dat in de jaren zeventig werd gebruikt voor rekenmachines! Waarom werkt dit niet:

 • Het is door het management gecreeerd van achter een bureau, waarbij de zorgprofessional weinig was betrokken;
 • De patient is geen eigenaar van zijn eigen gegevens en heeft zelf geen inzicht hierin.

Hoe creëer je een digitaal zorgdossier
De eerst aangewezene om een dossier te ontwikkelen is de huisarts. Deze kent de patient het beste en functioneert als een spin in het web van alle zorgverleners. Stel de patient centraal! Op basis van de gegevens binnen het dossier dat de huisarts van de patient heeft aangelegd kan het digitale zorgdossier worden ontwikkeld. Is de basis hiervoor afgerond, dan kan de huisarts aan de slag om het dossier bij verschillende patienten testen. Ook moeten hierbij ander beroepsgroepen worden betrokken, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. Zo ontstaat er een compleet zorgdossier, dat is uitgetest binnen de praktijk.

De Prima-Pas
De aankondiging van de ‘nieuwe patiënt’, de veranderende eerstelijnszorg en de digitale ontwikkelingen in de consumentenmarkt is voor de Leidse huisarts Walter Schrader aanleiding geweest om, in samenwerking met veel disciplines uit de eerste lijn, een digitaal zorgdossier te ontwikkelen. Dit dossier is rondom de patient gebouwd.

Deze Prima-Pas is een zorgsysteem, dat de patient:

 • een centrale rol geeft;
 • direct ondersteunt in het ontwikkelen van eigen zorg voor zijn gezondheid;
 • in staat stelt zijn eigen professionele zorg te organiseren.

Prima-Pas bestaat uit een digitaal patiëntgericht zorgdossier, dat samen met een praktijkmanagementsysteem, als volwaardig HIS (Huisarts Informatie Systeem) de huisarts alle functies biedt, die hij nodig heeft om effectief zijn dagelijkse praktijk te voeren. Ook kan de huisarts de patient volledige ondersteuning bieden voor zijn zelfzorg.
Prima-Pas is gebaseerd op CitoView, een digitaal platform voor huisartsenzorg, dat in de afgelopen jaren succesvol werd ontwikkeld dankzij testen, feedback en veelvuldige iteraties in nauwe samenwerking met huisartsen en POH’s (Praktijk Ondersteuner Huisarts). Dit Prima-Pas CitoView platform onderscheidt zich vanwege de volgende kwaliteitskenmerken:

 1. HIS, KIS (Keten Informatie Systeem) en digitaal zorgdossier worden centraal beheerd en ontsloten vanuit één database;
 2. Digitaal Zorgdossier (EPD) wordt primair en in zijn volledigheid beheerd door de patiënt;
 3. Bevat alle kernfuncties zoals vereist door NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) Referentiemodel;
 4. Bevat unieke functies, die voortkomen uit nauwe samenwerking met huisartsen en POHs;
 5. Modulair opgebouwd en kan direct reageren op nieuwe ontwikkelingen en gebruikerseisen;
 6. Volledig cloud-based en kan secure vanuit elke locatie worden benaderd;
 7. Klaar voor een eerste opschaling naar tenminste 500.000 patiënten.

De huisarts is voor de Prima-Pas de poortwachter. Beter kun je hiervoor niet hebben!

Wat mag de patient verwachten
Op dit moment biedt het CitoView/Prima-Pas-platform een unieke waardevolle set van functies, die zijn gevormd dankzij jarenlange interactieve ontwikkeling, gebaseerd op een patiengerichte huisartsenzorg. Met CitoView online/Prima-Pas is een zorgsysteem gebouwd, dat de patient een nog centralere rol geeft en de patient direct ondersteunt in het ontwikkelen van eigen zorg voor zijn gezondheid.
Alle gegevens over gezondheid kunnen worden opgeslagen in het eigen medisch dossier, de Prima-Pas. Ook de informatie, afkomstig van andere huisartsen, mantelzorgers, fysiotherapeuten, specialisten, apotherkers, psychologen en alternatieve zorgverleners kunnen daarin worden opgeslagen. Maar ook in het buitenland, op vakantie of voor zaken, zijn, in geval van nood, altijd de essentiële medische gegevens beschikbaar.

De CitoView online/Prima-Pas is een systeem, dat is ontstaan vanuit de dagelijkse (huisarts)praktijk. De kosten voor deze volledige HIS bedraagt een fractie van de meeste systemen, die voor de huisarts op de markt zijn. De kosten voor de patient om altijd en overal zijn medische gegevens (Prima-Pas) beschikbaar te hebben bedragen € 1 (één euro) per jaar!

Raadpleeg hiervoor de website www.prima-pas.nl