Zorg en Gezondheid

Onderwijs en advies over gezonder ouder worden en alle hulpmiddelen en mogelijkheden van hulp in de basiszorg, zorgt voor betere kwaliteit van leven. Betutteling zorgt juist voor het omgekeerde effect.
 

 • Zorg moet toegankelijk en dichtbij huis zijn, herkenbaar en zonder drempel
  Na vaststelling van de indicatie moet er gekeken worden met de patiënt naar zorg op maat. Niet iedereen heeft dezelfde zorgbehoefte. Elk individu is anders en heeft andere zorg nodig. Daarnaast moet er gekeken worden naar behoud van zelfredzaamheid, autonomie is belangrijk.
 • Décommercialisering van de zorg
  Niet de winst, maar de gezondheid van de patiënt en de maatschappij zijn het gemeenschappelijke doel van zorgorganisaties! Zolang de marktwerking in de zorg bestaat, dienen er verantwoorde en gezonde prikkels te zijn om goede prestatie te belonen. Er moeten geen bonussen uitgekeerd worden, dit geld dient terug te gaan naar de zorg.
 • Meer ruimte om ziekten, sociale problematiek en pedagogische misstanden te voorkomen (accent op primaire preventie)
  Zorg richten op respecteren en ondersteunen van de autonomie en hetgeen mensen wél kunnen, ondanks door ouderdom bijkomende beperkingen en tegenslagen. Niet gericht op de beperkingen, maar juist op de mogelijkheden focussen. Dit voorkomt bijvoorbeeld hospitalisering en incontinent worden van patiënten door te weinig handen en zorg. Iedere zorgverlener zou dezelfde prijzen en kosten moeten berekenen.
 • Medische en niet-medische zorg worden in principe gerealiseerd in de directe omgeving
  De patiënt wordt behandeld in zijn directe omgeving. De verzekering is niet bepalend voor het type zorg en de locatie, niet vanwege lagere kosten, maar vanwege de beste zorg in eigen omgeving. Dit bevordert het houden van eigen regie en welzijn.
 • Kleinschalige zorg en samenwerking
  Schaalvergroting is mogelijk en in veel gevallen beter, mits het de doelmatigheid en specialisatie op een bepaald gebied verbetert. Maar alles moet in het teken staan van het welzijn van de patiënt/cliënt.
 • Sturing door zorgprofessionals: investeren in meer zorgprofessionals aan het bed
  Door middel van standaardisatie van protocollen wordt veel tijd en geld bespaard. Het wiel behoeft niet iedere keer weer opnieuw te worden uitgevonden. Hoger opgeleid zorgpersoneel kan meer overstijgend denken.
 • Huisvesting en zorg moeten dichter bij elkaar worden gebracht
  Investeringen worden vertaald in financieel en niet in maatschappelijk rendement. Korte termijn denkwijze, terwijl er betere mogelijkheden zijn voor langere termijnen. Er kan door middel van onderwijs en gezondheidszorg enorme stappen worden gemaakt. Woningbouwcorporaties moeten gemobiliseerd worden om een maatschappelijk rendement te maken. Zoals het realiseren van woonunits voor bijvoorbeeld echtparen/partners, waar zorg bij één van de twee nodig is (beschreven in ons handvest ‘Wonen’). Dit vergt lange termijn visie. De gezondheid en helderheid van geest wordt veel langer gewaarborgd door een veilige thuishaven als zij samen kunnen blijven. Dus minder zorgkosten uiteindelijk door mantelzorg, veiligheid en geborgenheid van de patiënt. Voorlichting over deze mogelijkheid geven maakt dat mensen zich eerder gaan inschrijven en zorgt voor continuïteit in het verhuurproces.