NIEUW

Veel discussies zijn er gaande over het politieke beleid en hoe dit zou moeten worden verbeterd. Diverse onderwerpen komen aan de orde, waaraan de burger zich het meest stoort. De belangrijkste hiervan zijn zorg en welzijn, direct gevolgd door wonen, persoonlijke ontwikkeling en werken. Het kabinetsbeleid zorgde de afgelopen jaren voor veel afbraak.

Hoewel de burger hiertegen protesteerde, gebeurde er weinig om dit te veranderen, ondanks alle (verkiezings-)beloften. Vaak komen tijdens verkiezingen die beloftes weer naar voren. De visie van de dames en heren politici schijnt tijdens de verkiezingen plotsklaps te zijn veranderd, want veel van de punten zouden ineens wel kunnen worden verbeterd: bakken met geld zouden beschikbaar worden gesteld, partijen kunnen nu wel met elkaar gaan samenwerken en ‘de burger komt dit allemaal ten goede!’ Als men maar op die bepaalde partij zal stemmen! Na de verkiezingen worden die beloftes tenietgedaan en rest de burger alleen nog demonstreren tegen de partij, waarop men heeft gestemd. In het merendeel der gevallen echter zonder resultaat.

Huidige politiek
Het is jammer, dat de politiek alleen de burger tijdens de verkiezingen ziet staan. De politici houden zich meer bezig met ‘partijpolitiek’ dan met het luisteren naar en het zorgen voor het welzijn van de burger. Veel nieuwe partijen dienen zich aan om het pluche te veroveren. De belangrijkste vraag hierbij is: Hoe komen we in de Tweede Kamer en hoe halen wij de meeste zetels binnen! Het ene partijpunt wordt nog mooier voorgesteld dan het ander, totdat de partijen (opnieuw) zijn geïnstalleerd en het pluche hebben betreden. Dan worden de beloftes weer in de lade geschoven en gaat men over tot de orde van de dag.

Iets dat mij zeer verbaasd is, dat beleidsvisies op een negatieve manier worden uitgevoerd. Heeft de ene partij een plan, dan komt voor het zelfde onderwerp de tweede partij met een ander plan. Hoofdzaak is dan, dat die partij maar niet vereenzelvigd zal worden met de eerste partij, ondanks dat de plannen voor het merendeel vaak overeenkomen!
Mijn advies: kijk waar de overeenkomsten liggen en bespreek de verschillen. Maar dat kan niet, want je partij moet zich wel weten te onderscheiden!’ Haantjesgedrag! Politiek moet je ook liggen. Vaak moet je tegen beter weten in kunnen praten! Sommige figuren maken er zelfs hun ‘beroep’ van, als ze maar in de Tweede Kamer zitten.
Echter, je hebt de politiek toch nodig om veranderingen teweeg te brengen, maar op de huidige manier, zoals hiervoor beschreven, wordt het vaak een eindeloze weg.

Een nieuw inzicht met de steun van de burger
Enkele maanden geleden heb ik twee bijzondere mensen ontmoet, die, naast een brede ervaring op verschillende gebieden, ook van een korte politieke carrière hebben mogen genieten. Zij vormden dezelfde gedachten als ik: politiek is een middel, geen doel en de bevolking moet actiever kunnen deelnemen. Daarnaast moet de burger die voorzieningen kunnen krijgen, die hij nodig heeft, ondanks leeftijd, achtergrond, geslacht of ras.
Na een aantal gesprekken kwamen wij tot de conclusie, dat wij alles in huis hadden om daadwerkelijk veranderingen te kunnen gaan brengen in bestaande stelsels. Wij besloten om ons te gaan inzetten voor een beter welzijn voor de burgers. De volgende stap was voor ons om een aanspreekpunt in het leven te roepen en kregen de mogelijkheid om een niet actieve stichting nieuw leven in te blazen.
De ‘Healthy Community Foundation’ (HCF) is per 1 januari 2020 gestart met de verdere uitwerking van ons gedachtegoed, namelijk om in samenwerking met de burger en professionals uit het veld datgene te veranderen, dat onder de bevolking leeft: zorg, wonen, opleiding en werken. De stichting heeft geen winstoogmerk en is politiek neutraal.

De stichting hanteert vier pijlers:

  • Zorg en Zorgstelsel
  • Persoonlijke Ontwikkeling
  • Wonen en Woonomgeving
  • Werken

Koos Dirkse,
voorzitter Healthy Community Foundation