Onze stichting

HCF is een stichting, die zich inzet voor de belangen van de burger. Dit burgerinitiatief is een denktank, waar initiatieven worden ontwikkeld, die de burger meer invloed geeft op de politieke besluitvorming. Op dit moment heeft de burger weinig tot geen inbreng in politieke kwesties. HCF wil dit gaan veranderen.
De stichting is politiek neutraal en wil de politiek adviseren over het te voeren beleid in samenspraak met de burger. Om enigszins druk uit te oefenen op de politiek worden deze adviezen ook gepubliceerd in de (social)media.

Op 1 januari 2017 is HCF gestart met het bijeen brengen van een goed bestuur, bestaande uit ervaren mensen, die op een integere basis zullen participeren.
Het zijn ervaren mensen met een gedegen achtergrond en ruime ervaring binnen hun vakgebied, die nadenken over hoe ze bijvoorbeeld welzijn en persoonlijke ontwikkeling in Nederland kunnen verbeteren voor iedereen. Dat doen ze door te luisteren naar alle geluiden in de maatschappij, bereiden plannen voor en voert, zo mogelijk, druk uit om huidige stelsels daarop aan te passen. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een denktank met ervaren mensen uit de praktijk.
Via polls en enquêtes inventariseert HCF bij de burger waar de zorgen liggen en waar de burger vastloopt. Van daaruit worden vanuit de denktank plannen bedacht, waar menig politieke partij of politiek kopstuk zijn of haar voordeel mee kan doen.
“Actief burgerschap is het antwoord op de partijdemocratie” en daar gaat HCF mee aan de slag.
Concessie doen stamt uit de 20e eeuw. HCF creëert samen met de burgers nieuwe oplossingen, die passen bij de 21e eeuw. Dit doen wij door alle ideeën mee te nemen in het proces voor nieuwe beleidsplannen.

Pijlers van HCF
HCF is gestart met drie pijlers. Hierop zijn de onderwerpen geplaatst, die het meest voor de burger van belang zijn: Zorg, Wonen en Welzijn