Projecten

HCF is voornemens verschillende woon- en zorgcentra op te zetten. Deze centra zullen zich onderscheiden van bestaande gezondheidscentra en hebben op de reeds bestaande voorzieningen een aanvullend karakter. Op dit moment wordt onderzoek gedaan en besprekingen gevoerd om de volgende projecten op te zetten.

  • Diagnostische Behandel Centra Deze centra zullen worden gevestigd over het gehele land. Er zal eerst een centrum worden ingericht als voorbeeld. In dit centrum zullen de volgende disciplines worden gevestigd: huisarts, fysiotherapie, laboratorium, diagnostiek, voedingsdeskundige en andere eerstelijns zorgverleners. Nadat het eerste concept staat, zal in snel tempo de volgende centra worden ingericht.
  • Zorgcentra voor ouderen Hier kunnen ouderen terecht, die meer zorg nodig hebben. Ook als van een echtpaar de één meer zorg nodig heeft dan de ander, bijvoorbeeld bij dementie. De ouderen zullen niet gescheiden worden. Er zal veel tijd besteed worden aan de bewoners door voldoende personeel aan te stellen. De stichting is met de opzet van het eerste huis, vernoemd naar de voorzitter: KoosDirkseHuis
  • Herzien en faciliteren leegstaande vakantieparken
    HCF gaat bekijken welke leegstaande vakantieparken gereed gemaakt kunnen worden voor permanente bewoning door ouderen en gehandicapten. Binnen deze projecten zullen allerlei voorzieningen worden getroffen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Er zal een klein medisch centrum worden ingesteld en diverse voorzieningen voor verblijf en onderhoud.
  • Opzet gespecialiseerde klinieken
    Hierbij valt te denken aan mensen, die nu niet de zorg ontvangen, die zij voor hun chronische ziekte nodig hebben. Onze voorzitter maakt deel uit van het team, dat zich inzet voor het realiseren van COPD-huis Jan, een kliniek, dat uitmuntende zorg zal gaan bieden aan COPD patiënten. Nadat het eerste huis in Den Haag is geopend werkt HCF aan de realisatie van COPD-centra in het gehele land.