Doelstelling HCF

Doelstelling
“Een gezonde samenleving te creëren, waarin het welzijn van mensen – zoals een goede gezondheid, een ideale woon- en leefomgeving, goede persoonlijke ontwikkeling – centraal staan en voor iedere burger bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar is”.

HCF heeft als missie:
Ervoor te zorgen dat de samenleving bewuster en gezonder wordt, samen met elkaar leeft en de eigen regie/verantwoordelijkheid neemt, door aan te tonen, dat het welzijn van de burger door middel van samenwerkingsverbanden (zoals co-creatie) eenvoudiger, bereikbaar en betaalbaar wordt.

HCF tracht dit te bereiken door:
In samenspraak met de burger beleidsvisies op te stellen en deze te bespreken met de politiek en deze via haar website en (social)media bekend te maken.

  1. Verzamelen van vragen aan bevolking en professionals op het gebied van één van de vier pijlers;
  2. Analyseren van de uitkomsten hiervan;
  3. Bespreken met de politieke partijen, overheidsorganen en overkoepelende organisaties.

De Healthy Community Foundation staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 62633937