Traject

HCF is begonnen om een duidelijk plan te schrijven voor de zorg, daarna volgen wonen en welzijn. Op die manier komen alle disciplines aan bod, ondersteund door praktijkvoerders en mensen, werkzaam in de diverse branches van onze pijlers.
Juist door het raadplegen van mensen, die werken in de praktijk zal, op basis van co-creatie, duidelijkere inzichten worden verkregen in wat er moet worden veranderd op de langere termijn. De afgelopen tijd hebben er vele bezuinigingen plaatsgevonden op korte termijn. Dit ging ten koste van de burger, het zorgpersoneel en de zorg in het algemeen. Daarbij is het welzijn van patiënten en cliënten enorm gedaald. Dit kan werkelijk anders!
HCF geeft u meer stemkracht en de mogelijkheid aan te geven wat u graag kwijt wilt over één of meerdere pijlers. Vertel uw ervaring en waar u denkt dat de verbeterpunten zitten. Er zijn voldoende professionals in Nederland die daadwerkelijk een stem moeten krijgen. Wij willen uw stem vertegenwoordigen! De bestuurders van HCF hebben een groot netwerk, dat kan worden ingezet.

Door goede zorg, een beter woon- en leefklimaat te creëren wordt automatisch het welzijn van mensen verbeterd. Als het welzijn goed is zullen de ziektekosten, het ziekteverzuim en het algemene welbevinden van de mens verbeteren.
HCF is een stichting met mensen die een hart hebben voor de medemens, want zonder hart is er geen welzijn. Daarom zal het bestuur de pijlers blijven verbeteren en telkens met nieuwe beleidsplannen komen ter verbetering. Want zoals de mens groeit, verandert ook de vraag. In een gezonde samenleving leer je van elkaar en help je elkaar beter worden en in de kracht gezet worden. De juiste mensen op de juiste plaats en vandaar uit kunnen wij in Nederland het beste zorgstelsel creëren van de wereld. Waar zorg nog echt zorg is, waar geen woningnood is en waar het welzijn van de mensen hoog staat aangeschreven. Dat is de samenleving waarin wij elkaar bijstaan en verbinding zoeken met elkaar. HCF zoekt die verbinding door u mee te laten denken met een nieuwe samenleving waar plaats is voor mensen.