Wonen met zorg

De Healthy Community Foundation (HCF) is een stichting, die zich inzet voor een efficiënter zorgstelsel en een socialer woonbeleid. HCF gaat zich ook richten op ouderenzorg onder de naam ‘Gerinovum’ (De woorden zijn afgeleid uit het Grieks: Geron betekent oudere en Novum is ‘iets nieuws’).

Gerinovum gaat wooncomplexen aankopen/huren en deze inrichten om ouderen een prettige woning en woonomgeving te bieden, door deze, naast een gerieflijke huisvesting, veel aandacht te geven. Ook personen met een beperking kunnen hier terecht.

Verzorgingscentra/kloosters
Veel verzorgingscentra en kloosters staan leeg en worden niet meer gebruikt. Vaak zijn zij sterk aan vernieuwing of vervanging toe. Gerinovum gaat zich inzetten voor vernieuwing van de gebouwen en zal zorgen dat er meer faciliteiten aanwezig komen. Het idee is een landelijke organisatie op te starten, waardoor een eenduidig concept wordt gehanteerd. Hierdoor ontstaat een duidelijk kenmerk, waardoor de kosten kunnen worden gereduceerd. Het personeel is uitwisselbaar. Ook de bewoners kunnen voor korte periode gebruikmaken van een ander centrum, bv bij familiebezoek of een vakantie.

Vakantieparken
Naast de leegstand van bovengenoemde complexen, worden er ook enkele vakantieparken nauwelijks of niet (meer) gebruikt. Deze parken zijn, na aanpassingen, uitermate geschikt om door ouderen permanent bewoond te kunnen worden. In zo een park voor ouderen, kan geconcentreerde zorg worden geleverd aan ouderen, die meer zorg nodig hebben. Hierdoor kunnen echtparen langer bij elkaar blijven wonen, ook als de een meer zorg nodig heeft dan de ander.
De woningen worden aangepast aan persoonlijke behoeften, makkelijk toegankelijk, brede deuropeningen, geen drempels, etc. De wegen op het terrein en de toegangspaden naar de woningen worden seniorvriendelijk gemaakt en voorzien van navigatiepunten.
Bij de ingang komen centrale voorzieningen, zoals een medisch centrum, een informatiecentrum, een servicepunt, een centrale keuken en een theehuis/eetcafé met terras. Ook zal er op het terrein een zwembad en een kleine boerderij met gezelschapsdieren worden verwezenlijkt.
Op het terrein bevinden zich enkele wooneenheden. Deze kunnen voor kortere tijd gehuurd worden voor mantelzorgers of voor familiebezoek. Hiervoor bestaat de mogelijkheid voor bread and breakfast.

Medisch centrum
In het medisch centrum zullen al dan niet parttime de volgende disciplines worden gevestigd: een huisarts, een fysiotherapeut, een mondhygiëniste, een tandarts, verpleegkundigen voor ondermeer diabetes en een oefen/gymnastiekzaal. Mensen uit de directe omgeving van het park kunnen gebruikmaken van het medisch centrum.

Informatiecentrum
Het informatiecentrum is het eerste aanspreekpunt voor het park. Bezoekers worden hier ontvangen en bewoners kunnen hier alle informatie inwinnen en meldingen doen.

Servicepunt
Bij het servicepunt kan men terecht voor alle technische vragen en reparaties. Hier kan men terecht voor onderhoud/reparatie aan de woning tot aan de scootmobiel en internet. Ook bestaat de mogelijkheid een scootmobiel of een één- of tweepersoons fiets te huren.

Centrale keuken
Bij de centrale keuken kan men maaltijden bestellen. De keuken is direct gekoppeld aan het theehuis/eetcafé, waar men kleine maaltijden kan nuttigen. Dit theehuis/eetcafé is ook toegankelijk voor bezoekers.

Bewaking
Het park wordt goed bewaakt. Overal hangen camera’s en in de woningen is er directe communicatie via beeld en geluid mogelijk met het informatiecentrum.