Fysiotherapie

Simpele contracten met meer vrijheden voor de ondernemende fysiotherapeut;
Dit hangt mede samen met het overdragen van de bewaking van kwaliteit aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is toevertrouwd de kwaliteit te bewaken en die doen dit allemaal op eigen wijze. Dit betekent vele soorten contracten.
De meeste contracten bevatten vele eisen omtrent praktijkinrichting, openingstijden, in te vullen informatie in dossiers, uitvoeren dure audits.

 

Praktijkvoorbeeld: een plus praktijk is trots vanwege het behalen (na 6 maanden hard werken) van hun audit. Dit wekt dan de suggestie dat de kwaliteit optimaal is, echter de tijd die besteed is aan deze audit is niet geïnvesteerd in de patiënt, intercollegiaal overleg, wetenschappelijk onderzoek of onderwijs / cursussen;

 • Tarief vaststellen voor niet-gecontracteerde fysiotherapie, dat concurrerend is met gecontracteerde fysiotherapie, zodat er daadwerkelijk marktwerking ontstaat;
  1. Het niet-gecontracteerde tarief voor fysiotherapie bij natura zorgverzekeraars is 60 – 75 % van het marktconforme tarief. Het marktconforme tarief mag echter door de zorgverzekeraar zelf worden bepaald, dus varieert van 14,50 euro – 26 euro voor 30 minuten behandeling.
  2. In de aanvullende verzekering mag de natura zorgverzekeraar zelfs 0 euro vergoeden. Dit zorgt voor een zeer oneerlijke concurrentiestrijd of anders gezegd: ‘de dwang om een contract met de natura zorgverzekeraars wel te ondertekenen’.

   Praktijkvoorbeeld: patiënt met laag inkomen heeft gekozen om alleen een basisverzekering af te sluiten bij een natura zorgverzekeraar en krijgt een chronische indicatie (volgens lijst minister Borst). Hij zal de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen, waarna nog het eigen risico. Wil deze persoon ook nog bij een niet gecontracteerde fysiotherapeut terecht, dan moet die na 20 behandelingen + eigen risico ook nog bijbetalen per behandeling.

 • Minder administratieve belasting;
  1. Onderhoud patiëntendossier, contractuele eisen over wat in te vullen in patiëntendossiers. Het onvoldoende bijhouden kan bij een controle of audit leiden tot ontzeggen van voortgang van contract.
  2. Declareren (hoeveelheid in te vullen informatie) in declaratiebestand en alle correcties in retourinformatie van zorgverzekeraar via Vecozo.
  3. Contracten met zorgverzekeraars.
   http://www.fysiotherapiewetenschap.com/nieuws/133/resultaten-onderzoek-administratielast-fysiotherapie
 • Afschaffing contractering zorgverzekeraars en mogelijkheid krijgen om direct met de patiënt af te rekenen’, via een nota of pinnen;
  Nu moeten eenmaal, aan het eind van de maand, verzamelstaten worden ingeleverd bij de zorgverzekeraar. Dit houdt in, dat je vaak twee maanden na de behandeling pas je geld ontvangt. Pinnen na de behandeling is een betere optie. Uiteraard mogen eisen worden gesteld aan de declaraties/facturen;
 • Beëindigen van verplichte enquêtes door zorgverzekeraars;
  Fysiotherapeuten worden door zorgverzekeraars verplicht gesteld om onder haar patiënten te enquêteren, waarmee zij denken de kwaliteit van behandelen te kunnen vaststellen. Dit is een onnodige tijdrovende klus die nergens toe leidt.
 • Beëindigen van het hanteren van het “praktijkgetal”, dat wordt afgemeten aan het regiogemiddelde;
  De zorgverzekeraars hangen kwantiteit op aan kwaliteit. Heb je een te hoog behandelgemiddelde, dan val je in een lagere tariefgroep, dus krijg je een lagere vergoeding. Daarnaast verkopen verzekeraars aanvullende polissen aan hun verzekerden met bijvoorbeeld onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie enerzijds en straffen ze de zorgverleners anderzijds af als zij met hun praktijkgemiddelde >20% boven het regiogemiddelde uitkomen. Dit strookt niet met elkaar!Plus praktijken en Topzorg praktijken van respectievelijk Achmea en Menzis geven vaak weinig behandelingen voor een klacht om hun behandelgemiddelde laag te houden. Dit gebeurt ook als klachten niet over zijn. Puur uit angst om hun plus, top of AA status te kunnen behouden.
 • Vergoeding door verzekeraars voor fysiotherapeutische prestatie;
  De zorgverzekeraars dienen vast te stellen wat ze willen vergoeden voor een behandeling aan haar verzekerde. De fysiotherapeut zou daarbij volledig vrij gelaten moeten worden om zelf een praktijktarief in rekening te brengen..Het geeft de fysiotherapeut meer ondernemerschap als zij zelf hun tarieven bepalen. De patiënt heeft de keuze waar hij/zij heen wil en kan zelf de prijs/kwaliteit verhouding bepalen. Als een fysiotherapeut een hoger tarief kan waarmaken in behandeleffect moet dit kunnen, zodat hij / zij in staat is om verder te innoveren.
 • De Master Fysiotherapeut erkennen;
  Nu bestaat er een standaard tarief voor de behandelingen fysiotherapie, met een verhoging voor verschillende specialisaties. Dit verschil staat ter discussie binnen het verzekeringsstelsel, wat nadelig is voor de kwaliteit van de zorg. Immers, om tot een gedegen specialisatie te kunnen komen, welke erkend wordt met een Mastertitel, kost veel tijd en dus veel geld.Een specialisatie geeft een goede verdieping van het vak, waarmee de zorg naar de patiënt kan worden verbeterd middels diepgang en meer kennis van de klachten. Met andere woorden een jurist verdient net zoveel als een advocaat. Na invoering van BaMa (bachelor-master) structuur is er de volgende structuur ontstaan waarvoor erkenning innovatie zou kunnen stimuleren, te weten:

  1. HBO geschoold fysiotherapeut (BSc),
  2. Hogeschool MSc (beroepsinhoudelijke materopleiding),
  3. Universiteit MSc wetenschapper op vakgebied.
 • Geen eenduidig tarief voor de junior-fysiotherapeut en de senior-fysiotherapeut;
  Wanneer je van de opleiding fysiotherapie komt, mag hetzelfde tarief worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Een fysiotherapeut met jaren ervaring, meer kennis heeft van het vak, zal hetzelfde tarief declareren. Door een vorm van een portfolio aan te maken, waarin kenbaar wordt gemaakt welke activiteiten de fysiotherapeut heeft uitgevoerd op grond van kennis van het vak, maar ook op grond van management, praktijkvoering, communicatie etc. kan worden aangetoond wat de vaardigheden en kunde van de therapeut inhoudt.In de VS: PTA, PT, senior PT en DPT (physical therapy assistant, physical therapist, physical therapist senior en doctoral physical therapist).
 • Patiënt mag bij verschillende zorgverleners op een dag onder behandeling zijn;
  Nu mag er slechts één behandeling per dag worden gedeclareerd, ook als de patiënt voor verschillende aandoeningen komt. Is men bij twee fysiotherapeuten met verschillende klachten onder behandeling dan ligt het eraan wie het eerste declareert, want die krijgt betaald, de tweede niet. Een patiënt zou tevens op één dag onderzocht en behandeld moeten kunnen worden. Vooral in het geval van acute klachten.
 • Letselschade
  Wanneer er sprake is van een schadeclaim cq klachten door letsel, dienen de kosten die gemaakt worden voor de zorg per definitie te worden gedeclareerd bij de aansprakelijke partij en niet dat deze ten koste gaan van het aantal zittingen wat een patiënt krijgt vanuit zijn zorgverzekering.