Zorgverzekering

De zorg maakt een groot deel van de begroting van de overheid uit. De burger betaalt per jaar ruim € 5.700 aan zorg via de premie, belastingen, eigen risico en eigen bijdrage. Doordat de uitvoering van het zorgstelsel is uitbesteed aan de zorgverzekeraars heeft de overheid een merendeel van zijn zeggenschap uit handen gegeven. De zorgverzekeraars hebben eigenlijk een blanco cheque ontvangen. Komen zij niet uit met de begroting, dan gaat het jaar daarop de premie, eigen bijdrage en/of eigen risico omhoog.

Zorgverzekeraars worden door de EU gezien als commerciële instellingen, maar zij behoeven geen winstbelasting af te dragen. Met de open grenzen binnen Europa kun je erop wachten, dat de grote buitenlandse zorgverzekeraars, zoals de Deutsche Kranken-versicherung (DKV), Nederland zullen binnenkomen. Zij weten, dat de uitgaven ruimschoots worden gedekt door de burgers en lopen dus geen enkel risico. Er behoeft alleen maar op de kosten te worden bezuinigd, zoals het invoeren van een efficiënter declaratiesysteem als bijvoorbeeld de internationale DRG’s, de zorg verder uitgekleed, het eigen risico cq eigen bijdrage omhoog gebracht en ze maken miljarden winst. Dit geld zal niet worden besteed aan extra zorg, maar zal over de grens verdwijnen. Dit is voor HCF een reden temeer, om de basisverzekering bij de zorgverzekeraars weg te halen.

Door invoering van de marktwerking in de zorg heeft de overheid zichzelf echter compleet buiten spel gezet wat betreft de prijs. Verzekeringsmaatschappijen en producenten bepalen de prijs en de overheid, lees de burger, betaalt.

HCF wil dat de overheid zijn verantwoordelijk neemt en de uitvoering van het zorgstelsel weer in eigen beheer neemt. Een basisverzekering, waarbij de inning van de premie wordt ondergebracht bij de belastingen. Het is tenslotte een verplichte verzekering, vergelijkbaar met de AOW. Hierdoor zal er al een daling van de kosten plaatsvinden. Het ambtenarenapparaat, dat zich nu bezighoudt met de zorgpremie en de zorgtoeslag wordt overbodig. Komen de groep laagstbetaalden niet uit, dan kan de belastingschijf in de laagste groep(en) worden aangepast. Bij veel landen om ons heen wordt de zorgpremie al geïnd via de belastingen.

De zorgverzekeraars dienen nu als bank. Zij hebben een reserve van vier miljard euro. HCF is van mening dat de overheid een basisverzekering moet gaan aanbieden aan burgers en daarmee de concurrentie moet aangaan met de commerciële zorgverzekeraars.

 • Basisverzekering
  Er dient één basisverzekering te komen, zonder eigen risico en bijbetaling. Deze basisverzekering moet een brede vergoeding hebben. Voor een extra verzekering kan een aanvullende verzekering worden afgesloten bij een commerciële zorgverzekeraar.
 • Afschaffen eigen risico voor de basiszorg;
  De grote winstbedragen geven aan dat het eigen risico helemaal niet betaald hoeft te worden. Zorgverzekeraars zouden geen winstbelang moeten genereren. Heel veel mensen komen hierdoor in financiële nood en kunnen maar amper een basisverzekering betalen. Velen betalen het eigen risico in termijnen. Vaak komt het voor, dat de laatste termijn nog niet is afbetaald, of het nieuwe eigen risico wordt weer aangesproken. Dit kan anders als de zorgverzekeraars meer aan banden wordt gelegd. Duidelijk is dat marktwerking hier averechts heeft gewerkt. Een verzekering die geen eigen risico laat betalen zou de andere zorgverzekeraars overstag kunnen helpen.
 • Aanvullende verzekering
  Als je veel ziektekosten verwacht, kun je je extra verzekeren bij de zorgverzekeraar. De basisverzekering vergoedt niet alles. Bij sommige zorgverleners krijg je een bepaald aantal behandelingen vergoed, bijvoorbeeld fysiotherapie. Door een extra verzekering af te sluiten bij een commerciële zorgverzekeraar zullen deze kosten worden vergoed. Dit was voorheen de ‘aanvullende verzekering’.
 • Verbetering informatiesites zorgverzekeraars
  De meeste zorgverzekeraars schieten tekort met het informeren over de gemaakte zorgkosten aan de patiënt. De op de websites geplaatste informatie is ontoereikend. De behandelingen staan nauwelijks aangegeven, er staat een totaalbedrag, zonder specificatie en veel staat beschreven met onbekende codes.Gezien het feit, dat de patiënt verplicht is om eigen risico en eigen bijdragen te betalen, dient hij hiervoor duidelijke informatie te ontvangen in de vorm van een duidelijk leesbare nota en goede informatie op de website van de verzekeraar. Daarbij dient de zorgverzekeraar aan te geven wat maximaal vergoed wordt en wat de patiënt nog aan behandelingen tegoed heeft.
 • De contractering moet worden afgeschaft
  Contractering is een dure werkwijze, aan beide kanten van het contract, die onder de streep weinig tot niets bijdraagt aan kostenbeheersing en kwaliteitscontrole, alleen maar een hoop extra administratief werk, dat niet ten goede komt aan de zorg.