Preventie

Er dient meer aan preventie te worden gedaan. Hierdoor kunnen een hoop klachten in de toekomst worden voorkomen. Denk hierbij aan overgewicht, diabetes2, hoge bloeddruk etc. Dit moet breed worden aangepakt door meer voorlichting te geven over ondermeer voeding, bewegen, alcoholgebruik, roken.

Ook de voedingsindustrie moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De hoeveelheid zout en suiker, dat in voeding wordt gestopt is nog vele malen te hoog. Start in het onderwijs lessen voedingsleer. Breng de leerlingen bij hoe ze gezond moeten leven, wat ze moeten doen en, nog meer, moeten laten.
Ook belangrijk is, onderwijs in EHBO en de bediening van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze apparaten kunnen wel overal in de stad worden opgehangen, maar weinigen weten deze te bedienen. Begin daarom met de jeugd.

 

 • De voedingsindustrie moet verantwoordelijk gedrag tonen, ook hier meer aandacht voor biologisch/ biodynamisch/ duurzame landbouw;
  Dit bevordert ook onze agrarische sector en er wordt meer gezonde voeding aangeboden, door meer productie van biologisch voedsel word het goedkoper. Daardoor kunnen meer mensen kiezen voor gezonde voeding en bevordert het naast de economie de gezonde levensstijl wat weer beter is voor de mens en de zorgbehoefte verminderd.
 • De overheid moet de strijd aangaan tegen de ‘obesitas-epidemie’!
  Meer voorlichting oa op scholen, minder ongezonde snacks in openbare ruimten van ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen. Net als bij het roken aangeven wat de gevolgen kunnen zijn!
 • Gezondheid en gezond blijven ipv ziekte en zorg. Meer doen aan preventie; Gezond eten, bewegen en ontspanningsoefeningen
  • Actief het gebruik van zorgapp’s stimuleren;
  • Het uitlezen van de zorgapp’s in zorgcentra faciliteren. Zorg op maat
  • Educatie begint al in het basisonderwijs, het zou verplichte kost moeten zijn. – Dit bevordert de kennis al van kinds af aan hoe gezond te leven, te sporten en te bewegen. Dit voorkomt Obesitas bij jonge kinderen. –
 • Onderwijs geven in EHBO en het bediening van de AED. Het behalen van een diploma hiervoor verplicht stellen;
  Dit voorkomt bijvoorbeeld te laat in actie komen bij hartfalen of er is direct hulp als er een ongeval is. Dit alles voorkomt veel problematiek en mensen zijn meer genegen om elkaar te helpen. Dit bevordert de samenleving positief. Daarnaast geeft het mensen inzicht in de zorg voor een ander, het helpen van de medemens door professionals wordt anders bekeken en zal de agressie tegen ambulancepersoneel sterk verminderen.
 • Welzijnswerk;
  Het ondersteunen van bepaalde wijken is zeer wenselijk als het gaat om armoede, onderwijs, consumeren van zorg. Een gevoel van welzijn voorkomt zorggebruik (hoogopgeleiden hebben bijvoorbeeld minder zorg nodig, zijn minder dik), medelanders (allochtonen) zijn vaak zwaarder, taal en eetcultuur zijn daar elementen. De welzijnwerker of buurtwerker kan ondersteuning, voorlichting geven en signaleren of er problematiek ontstaat bij jongeren. Welkom zou zijn dat in allochtone wijken er ook een aantal welzijnswerkers zijn die de taal spreken en van allochtone afkomst zijn. Ook dit creëert wederom verbinding op vele sociale en maatschappelijke vlakken.