Eerstelijns Zorg

Eerstelijnszorg is zorg die direct toegankelijk is voor de patient. Deze kan hier direct naar toe, zonder verwijzing. Behandelaars in de eerstelijnszorg zijn huisarts, tandarts, fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige, mondhygiëniste, orthodontist, tandprotheticus, apotheek, thuisverpleging, psycholoog bij een consultatiebureau, verloskundige, diëtiste, logopediste.

De centrale rol binnen de eerstelijnszorg heeft de huisarts. De huisarts wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, de overige zorgaanbieders worden veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering.